Vi omlanserar Infolabbet

Eftersom utbildningen (till skillnad från inbillning) aldrig kan ske i ett vakuum, behövs strukturer och många aktörer som kan främja samverkan i de nya landskapen som skolan navigerar i. Nya utmaningar, såsom klimatkrisen och dess effekter på elever framtidstro, extremism, desinformation och nya förutsättningar på arbetsmarknaden inverkar på hur undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet . För att samskapa lösningar, hitta former för samverkan och bidra till ett utforskande klimat bjuder vi in till Infolabbets mötesplats!