Vi fokuserar på skärningspunkter mellan skola, framtid, människa och samhälle.

Kalendarium för samutforskande event 2022

2022-05-12 Vetenskapsfestivalen
Infolabbet håller i en spännande workshop tillsammans med Alle Fonti, med fokus på källkritik och kritiskt tänkande!

Ett levande laboratorium

Möten mellan olika perspektiv

Kunskapsdelning i samtal

Utforskande av föreställningar

Samskapande av lösningar och frågor