Vi utforskar utbildningens roll och syften för, att främja samhällelig, social och ekologisk hållbarhet.

Ett levande laboratorium

Möten mellan olika perspektiv

Kunskapsdelning i samtal

Utforskande av föreställningar

Vill du vara med?

Kalendarium utvecklas under hösten. Följ oss för uppdateringar!