Vi omlanserar Infolabbet

Det var åtta år sedan Forskarhubben grundades. Vi var ett litet gäng som var trötta på debatten om vetenskaplighet – dess värde och vad det var. Istället för att erbjuda ett fördjupande underlag, uppmuntra till lärande och skapa bättre förutsättningar för kunskap, skapades en polemik. Vi kallade oss för Vetenskapsrörelsen då, bestod av i första hand doktorander och studenter, och vår första arbetsgrupp hette Källan, det senare bytte namn till Infolabbet runt 2017.

Infolabbet hade till syfte att främja kritiskt tänkande till förmån för bättre beslutsfattande och bättre möjligheter att delta i samhället. Det låter bra, men Forskarhubben är en pragmatisk förening och hela vårt arbete började med en problemanalys. Var kan vi bäst främja kritiskt tänkande? Förmodligen i skolan, där tänkande inte har stagnerat, där strukturer finns för just lärande och där det redan efterfrågas.

Hur kunde vi då bäst understödja lärarnas och elevernas processer, var nästa fråga. Det hade vi inget bra svar på och därför genomförde vi intervjuer och enkätundersökningar.

Det största problemet var att hitta material, enligt lärarna. Det efterfrågades undervisning, men det fanns inte tillräckjligt med praktiskt stöd. Under 2015 satte vi ihop en desto större arbetsgrupp och lade vårt fokus på ett antologiprojekt. Kritiskt tänkande – i teori och praktik gavs ut 2016 av Studentlitteratur AB. Idag används vår bok på flera lärosäten och utbildningar i Norden.

Att samskapa, samlära och samutforska

Eftersom utbildningen (till skillnad från inbillning) aldrig kan ske i ett vakuum, behövs strukturer och många aktörer som kan främja samverkan i de nya landskapen som skolan navigerar i. Nya utmaningar, såsom klimatkrisen och dess effekter på elever framtidstro, extremism, desinformation och nya förutsättningar på arbetsmarknaden inverkar på hur undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet .

Forskarsamhället har, jämte civilsamhället, många verktyg och perspektiv som skulle kunna gagna skolan att navigera i nya komplexa landskap, där koncept och former luckras upp för det hybrida, postkoloniala, och postmoderna. För att understödja skolan att ta del av och bli delaktiga i idéutveckling, kompetensutveckling och innovation som berör samhälle, skola, framtid och människa, kommer Infolabbet att utveckla verktyg, aktiviteter och processer.

Du kan ta del av och bidra till Infolabbet

På vår hemsida kan du finna pågående projekt och initiativ som rör skolan på olika vis, exempelvis lanseringen av vår kommande Samskapandeguiden, vårt samskapade bokprojekt Olurig, det sociala initiativet Brev genom isolering, som aktualiserades under pandemin, samt utlysningar om nya tillfällen att delta i mötesplatsen.

Varmt välkommen att följa oss här och via våra sociala kanaler, eller kontakta oss för frågor, samarbeten eller idéutväxlingar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.