Infolabbet är en mötesplats för samutforskande, samskapande och samlärande med fokus på spänningen mellan skola, samhälle, framtid och människa. Vi formar processer och kanaler som understödjer skolans arbete för social, samhällelig och ekologisk utveckling.

En mötesplats av Forskarhubben

Forskarhubben som driver Infolabbet är en ideell förening som grundades 2013. Vi utvecklar och faciliterar samskapad social innovation och samlärande via våra mötesplatser Infolabbet, med fokus på skola och bildning, och Agensarenan, med fokus på hållbart välbefinnande och handlingsutrymmen.

Samskapande

Infolabbet understödjer samskapade lösningar och innovation i projektform, genom workshoppar och guider. 

Kika på våra pågående samskapande och samlärande projekt mellan utbildning, forskning och civilsamhälle!

Samutforskande

Infolabbet erbjuder utrymmen för utforskande av antaganden och möjligheter som omger utbildningens roll och funktion i samhället. 

Genom text, workshoppar och seminarier avser vi att samla perspektiv, utmana och öppna nya dörrar för skolan. Följ vår blogg och sociala kanaler för information om tillfällen och lanseringar!

library.jpg