Infolabbet är en mötesplats för samutforskande, samskapande och samlärande med fokus på spänningen mellan skola, samhälle, framtid och människa. Vi formar processer och kanaler som understödjer skolans arbete för social, samhällelig och ekologisk utveckling.

En mötesplats av Forskarhubben

Forskarhubben som driver Infolabbet är en ideell förening som grundades 2013. Vi utvecklar och faciliterar samskapad social innovation och samlärande via våra mötesplatser Infolabbet, med fokus på skola och bildning, och Agensarenan, med fokus på hållbart välbefinnande och handlingsutrymmen.

Samskapande

Infolabbet understödjer samskapade lösningar och innovation i projektform, genom workshoppar och guider. 

Kika på våra pågående samskapande och samlärande projekt mellan utbildning, forskning och civilsamhälle!

Samutforskande

Infolabbet erbjuder utrymmen för utforskande av antaganden och möjligheter som omger utbildningens roll och funktion i samhället. 

Genom text, workshoppar och seminarier avser vi att samla perspektiv, utmana och öppna nya dörrar för skolan. Följ vår blogg och sociala kanaler för information om tillfällen och lanseringar!

library.jpg

Infolabbets arbetsgrupp

Charlotte Ovesson

Ledamot i Forskarhubben, processledare

Charlotte, beteendevetare, är Forskarhubbens sekreterare och en ledstjärna i alla frågor som rör civilsamhället. Charlotte processleder och föreläser med fokus på mångfald och likvärdighet.

Charlotte är redaktör för antologin Starka tillsammans: tjugoen nulägesbilder av civilsamhället.

Andreas Önnerfors

Ledamot i Forskarhubben, forskningskoordinator

Andreas, professor in intellectual history, is Forskarhubbens Research co-ordinator. Andreas is interested in how knowledge can be generated that is best for the world and adapted to new paradigms.

Elin Sporrong

Forskarhubbens ordförande, facilitatör och initiativtagare

Elin, doktorand i etisk AI i den högre utbildningen och social entreprenör, leder det analytiska arbetet, innoverar och faciliterar workshoppar med hjälp av bl.a. service design och futures literacy.

Elin är, tillsammans med Karin W Tikkanen, redaktör för boken Kritiskt tänkande – i teori och praktik och projektleder Olurig.

Fanny Lundkvist

Ledamot i Forskarhubben, strateg

Fanny, innovationsinriktad civilingenjör, är affärs- och verksamhetsutvecklare med intresse för människocentrerad design och kombinationen människa, teknik, organisation och samhälle. Fanny arbetar också för att inkludera skolelever i komplexa samhällsfrågor, genom organisationen Brevvännerna.

Helge Wilk

Facilitator och strateg

Helge, retorikkonsult hos Snacka Snyggt, har ett stort intresse för utbildning och miljöfrågor och deltar i hubben som projektledare, samordnare och copywriter. Helge hyser progressiva tankar kring skolans roll i samhället och hur vi tänker kring utbildning i denna föränderliga tid.

Välkommen!

Öppen plats i vår arbetsgrupp

Forskarhubbens arbetsgrupper leder det strategiska arbetet med mötesplatser och utvecklar deras funktioner och verksamheter. Vi välkomnar en ny medlem under HT 2021. 

Har du kunskaper om skolans och civilsamhällets världar, är forskare med relevant inriktning eller arbetar med social innovation? Kontakta oss!